چالش‌های سازمان‌ها در دورکاری و کرونا

از جدیدترین محتواهای آدیلار در مورد سازمان‌های ایرانی باخبر شوید:

 

چالش‌های سازمان‌ها در زمان دورکاری و کرونا

رویکرد سازمان‌ها مطرح و بزرگ ایرانی در مورد چالش‌ها جذب و استخدام در زمان کرونا و چالش‌های تعامل با کارکنان در زمان دورکاری
 

از کرونا چه چیزهایی می‌توانیم یاد بگیریم؟

در این بخش فعالان حوزه منابع انسانی به معرفی برخی از شیوه‌ها و روش‌های کاربردی در تعامل با کارمندان در زمان دورکاری می‌پردازند