کاربردهای سیستم و نرم افزار مدیریت جذب

فوریه 9, 2021

تفاوت سنجمان با آدیلار

هدف از مقایسه سنجمان با آدیلار: سنجمان و آدیلار هر دو یک سیستم مدیریت فرایند […]
فوریه 7, 2021
تفاوت کمپ استخدام (هایر کمپ) با آدیلار

تفاوت هایر کمپ (کمپ استخدام) با آدیلار

هایر کمپ و آدیلار چیست؟ هایرکمپ یا کمپ استخدام یک سیستم مدیریت جذب و استخدام […]
ژوئن 15, 2020
تحلیل فرایندهای جذب با ATS توسط آقای جواد خزایی

تحلیل فرایندهای جذب با ATS

پروسه جذب در برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها در ایران دارای مراحل مختلف و بعضا […]
ژوئن 10, 2020
فواید ATS در مدیریت رزومه‌ها و تشخیص رزومه‌های تکراری

مدیریت رزومه‌ها و جلوگیری از رزومه سازی با استفاده از ATS

یکی از مسائل و چالش‌های سازمان‌ها بعد از انتشار آگهی، دریافت تعداد زیادی رزومه می‌باشد […]